Care for cash

Referenties


Het beheer van contant geld in de zogenaamde “kleine kassen” en het verwerken van betalingen met een credit card, zijn geen onderwerpen met de hoogste prioriteit voor een UMC. Toch wensten wij het gebruik van contact geld te beëindigen vanwege veiligheid en de administratieve rompslomp. De administratieve afhandeling moest een stuk simpeler worden, voor zowel de gebruiker als de financiële administratie. Diezelfde eenvoudige verwerking wensten we ook rondom het verwerken van aankopen met credit cards. Dan moet je op zoek naar een adviseur en projectleider die de weg kent in dit type betalingsverkeer.
John heeft beide rollen voor ons ingevuld. Hij heeft ons geadviseerd over de te maken keuzes en heeft als projectleider beide projecten (cashless en credit cards) tot een goed einde gebracht. En hoewel de projecten uit de tijd liepen vanwege veranderde Europese wetgeving, problemen bij de softwareleverancier, covid-19, is het geheel binnen budget gerealiseerd. Wij hebben nu tevreden gebruikers van betaalpassen (als vervanging van contant geld), de administratieve verwerking van de aankopen met betaalpassen en met credit cards is veel eenvoudiger geworden en het inzicht voor zowel gebruiker als administratie is vergroot. Al met al goede projecten met mooie resultaten!
John heeft ons aangenaam verrast met zijn wijze van aansturing van de projecten, zijn doelgerichtheid, communicatie en de plezierige omgang met medewerkers en gebruikers. Dank je wel John!
Eric Boerstoel – Manager Financiële Administratie, Radboudumc te Nijmegen


John van Rumpt heeft onze organisatie RIBW K/AM begeleid in het cashless maken van haar locaties. Het belangrijkste doel wat wij wilden bereiken was dat medewerkers zich veiliger zouden voelen. Tijdens dit traject deden zich soms onverwachte situaties voor. John liet zich echter nooit uit het veld slaan en putte voor oplossingen niet alleen uit zijn zakelijke kennis maar ook zijn privé ervaringen kwamen goed van pas. Resultaat is dat het belangrijkste doel van het project behaald is: Medewerkers hoeven niet meer met contant geld over straat en voelen zich veiliger. Wij hebben de samenwerking met John dan ook als zeer prettig ervaren.
Sissie Zijlstra – Manager administratieve processen RIBW K/AM


SVRZ heeft John in mei 2019 gevraagd om als extern projectleider de overgang van 185 RABO bankrekeningen naar 3 rekeningen bij Bunq en de Proactivesoftware App te realiseren. Dit project diende voor 1 januari 2020 te zijn gerealiseerd. John heeft een projectplan gemaakt en schreef alle procedures uit. De strakke planning is ook daadwerkelijk gehaald. John heeft kennis van zaken en heeft de medewerkers van SVRZ ook op innemende wijze instructie gegeven. Hij kan mensen enthousiast maken voor een project. Zijn werkwijze heeft een duidelijke meerwaarde gehad. Het project leverde dankzij hem onverwacht ook voordelen op met betrekking tot een efficiënter en transparanter betalingsverkeer en een drastische reductie van cash geld verkeer
Bob Marcusse – Hoofd financiën SVRZ


In het voorjaar van 2017 heeft B&A B.V. contact gelegd met John om te onderzoeken welke mogelijkheden er waren om onze organisatie cashless te maken. Aan de ene kant was er grote vraag naar het vereenvoudigen van de contante geldstromen, aan de andere kant waren er grote twijfels of “cashless betalen” zou werken in een organisatie als de onze. John heeft ons, door goed te luisteren en zich te verdiepen in onze organisatie, een gedegen advies gegeven. Vervolgens zijn we het implementatie traject gestart. Zijn kennis, betrokkenheid, heldere uitleg en niet aflatende energie heeft ervoor gezorgd dat wij per 1 oktober 2017 inderdaad een cashless organisatie zijn!
Sandra van Beek – hoofd facilitair B&A Groep


Voor de Gemiva-SVG Groep heeft John van Rumpt een advies opgesteld voor de vervanging van honderden bankpassen. Een zoektocht naar een alternatief dat ingepast kan worden in onze boekhoudprogramma en de cliëntgelden administratie. John heeft zich goed verdiept in de wensen van Gemiva en heeft een goed overzicht gegeven van de mogelijkheden die op de markt zijn met hun voor- en nadelen. Hij kent die wereld en heeft ons in korte tijd goed van advies gediend.
Gert Kwakernaak – Hoofd Financiën & Informatievoorziening Gemiva-SVG te Gouda


Met John haal je iemand in huis die kennis heeft van zaken, dat merk je aan alles.
Eerst goed luisteren en dan gericht werken aan de juiste oplossing. Door de enorme kennis en betrokkenheid van John accepteer je gemakkelijk zijn vriendelijke druk om door te pakken.
De inzet van John leidt tot optimalisatie van de processen rondom de (contante) geldstromen. Vereenvoudiging van de systemen en structurele verlaging van directe- en indirecte kosten. Ik kan u John van HARTE aanbevelen als uw partner in Cash!
Gerrit Koelewijn – Financieel manager Stichting Amerpoort