Care for cash

Opdrachten

Sinds de oprichting van Care for Cash (maart 2016) bij de volgende zorginstellingen aan de slag (geweest) voor een enorme verbetering in hun  betalingsverkeer op de locaties.

Radboudumc in Nijmegen (september 2018 – heden)
Als extern projectleider deelnemen in twee cash management vraagstukken

Stichting Radar in Maastricht (juli 2018 – heden)
Als extern projectleider verantwoordelijk voor de selectie en implementatie van de combinatie bunq – BIZON Software. En vervolgens naar bunq-ProActive Software.

Amerpoort in Baarn (mei 2018 – heden)
Als extern projectleider betrokken bij selectie en implementatie van het project “Werken zonder contant geld”.

SVRZ in Middelburg (mei 2019 – december 2019)
Als extern projectleider verantwoordelijk voor implementatie bunq-ProActive bij al hun zorglocaties voor eind 2019

Stichting Jeugdformaat  in Rijswijk (november 2018 – januari 2020)
Als extern projectleider aangetrokken voor implementatie cashless locaties bij Jeugdformaat en Schakenbosch

Gemiva-SVG in Gouda (mei 2018 – januari 2019)
De tweede opdracht bij Gemiva-SVG in Gouda. Na het selectieproces wilden zij overgegaan naar de implementatie van Bunq-proActive . Hierin betrokken als extern deskundige voor het cashless maken van de locaties.

De Haardstee in Leiden  (januari  2018 – december 2018)
Een mooi project voor een zorginstelling in Leiden. In een jaar tijd verandert van een organisatie met aardig wat contant geld en veel handmatige administratieve handelingen in een organisatie zonder contant geld, gescande bonnen, PIN-apparaten op de zorglocaties  en realtime inzicht in alle kassen met saldi en mutaties.

RIBW K/AM in Haarlem (september 2016 -december 2018)
Deze opdracht (parallel aan de tweede opdracht) is bij de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen in Kennemerland en Amstelland te Haarlem. Een selectieproces voor nieuwe betaalvormen om daarmee voor februari 2018 een cashless organisatie neer te zetten. Een schitterende uitdaging om vanuit hun verschillende wensen te zoeken naar de beste beschikbare oplossing die voorhanden is. Een organisatie met veel contant geld omzetten naar een cashless organisatie. De medewerkers denken volop mee in het proces door ze vanaf het begin erin te betrekken. Een mooie wisselwerking om sneller tot succes te komen. Na afronding van het selectieproces is gestart met het implementatieproject waar ik als extern projectleider mag toe werken naar een cashless organisatie. Dat is gelukt in december 2018

B&A Groep – Den Haag  (Maart 2017 –  Oktober 2017)
Dit project is begonnen met een paar uur advieswerk. Daarna gingen de ogen open wat er mogelijk is om de gelden beter te beheren, waardoor ik snel aan de slag mocht met een selectieproces, gevolgd door een implementatieproces. B&A groep is een organisatie met een beperkt aantal kassen, maar waar veel efficiency bereikt kan worden door de nieuwe aanpak. Ook de veiligheid van medewerkers,  die veel met contant geld betaalden, wordt sterk verbeterd door binnenkort geheel cashless te gaan werken. De verwachting was dat binnen een halfjaar de nieuwe werkwijze geïmplementeerd zou zijn. dat is geheel gelukt. Naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.

‘s Heeren Lo0 in Amersfoort (juli 2016 – mei 2017)
Deze opdracht volgde snel op de eerste en betreft een implementatieproces om alle bankpassen op 900 locaties in heel Nederland te vervangen door een beter alternatief; de Prepaid card. Een omvangrijke klus in een sterk veranderende omgeving van financiële systemen bij ‘s Heeren Loo (de grootste organisatie van Nederland) waar veel mensen met een beperking hun woon- en/of werkplek vinden.
Mijn rol is geweest om alle kennis op het gebied van Cashless betalen en Prepaid cards bij ‘s Heeren Loo in te bedden. De implementatie van  het project is intern voortgezet om per 1 januari 2018 met eigen bankpassen te gaan werken. Ik blijf nog wel betrokken in het project middels advieswerk.

Gemiva-SVG in Gouda (mei -juni 2016)
De eerste opdracht mocht ik uitvoeren bij Gemiva-SVG in Gouda. Een selectieproces om te kijken naar een alternatief voor hun huidige bankpassen. Binnen de oorspronkelijke begroting van 80 uur heb ik een data-analyse gedaan op het betalingsverkeer op hun locaties. Vanuit de harde cijfers en middels enkele brainstormsessies met de betrokken personen gezocht naar alternatieven. De betreffende leveranciers uitgenodigd om op een aantal vaste dagen te komen presenteren. De aanpak en het inzicht verschafte GEMIVA-SVG voldoende inzicht voor hun volgende stappen.