Care for cash

Opdrachten

Al snel na de oprichting van Care for Cash kwamen de eerste opdrachten binnen voor advies en selectie t.b.v.cashless bankieren op zorglocaties.

1. Gemiva-SVG (mei -juni 2016)
De eerste opdracht mocht ik uitvoeren bij Gemiva-SVG in Gouda. Een selectieproces om te kijken naar een alternatief voor hun huidige bankpassen. Binnen de oorspronkelijke begroting van 80 uur heb ik een data-analyse gedaan op het betalingsverkeer op hun locaties. Vanuit de harde cijfers en middels enkele brainstormsessies met de betrokken personen gezocht naar alternatieven. De betreffende leveranciers uitgenodigd om op een aantal vaste dagen te komen presenteren. De aanpak en het inzicht verschafte GEMIVA-SVG voldoende inzicht voor hun volgende stappen.

2. ‘s Heeren Loo (juli 2016 – mei 2017)
Deze opdracht volgde snel op de eerste en betreft een implementatieproces om alle bankpassen op 900 locaties in heel Nederland te vervangen door een beter alternatief; de Prepaid card. Een omvangrijke klus in een sterk veranderende omgeving van financiële systemen bij ‘s Heeren Loo (de grootste organisatie van Nederland) waar veel mensen met een beperking hun woon- en/of werkplek vinden.
Mijn rol is geweest om alle kennis op het gebied van Cashless betalen en Prepaid cards bij ‘s Heeren Loo in te bedden. De implementatie van  het project is intern voortgezet om per 1 januari 2018 met eigen bankpassen te gaan werken. Ik blijf nog wel betrokken in het project middels advieswerk.

3. RIBW K/AM (september 2016 -heden)
Deze opdracht (parallel aan de tweede opdracht) is bij de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen in Kennemerland en Amstelland te Haarlem. Een selectieproces voor nieuwe betaalvormen om daarmee voor februari 2018 een cashless organisatie neer te zetten. Een schitterende uitdaging om vanuit hun verschillende wensen te zoeken naar de beste beschikbare oplossing die voorhanden is. Een organisatie met veel contant geld omzetten naar een cashless organisatie. De medewerkers denken volop mee in het proces door ze vanaf het begin erin te betrekken. Een mooie wisselwerking om sneller tot succes te komen. Na afronding van het selectieproces is gestart met het implementatieproject waar ik als extern projectleider mag toe werken naar een cashless organisatie.

4. B&A Groep – Den Haag  (Maart 2017 –  heden)
Dit project is begonnen met een paar uur advieswerk. Daarna gingen de ogen open wat er mogelijk is om de gelden beter te beheren, waardoor ik snel aan de slag mocht met een selectieproces, gevolgd door een implementatieproces. B&A groep is een organisatie met een beperkt aantal kassen, maar waar veel efficiency bereikt kan worden door de nieuwe aanpak. Ook de veiligheid van medewerkers,  die veel met contant geld betaalden, wordt sterk verbeterd door binnenkort geheel cashless te gaan werken. De verwachting is dat binnen een halfjaar de nieuwe werkwijze geïmplementeerd is.