In de afgelopen 5 jaar heb ik het cashless maken van zorglocaties op de kaart gezet.
Vanuit mijn functie als Consultant Cash Management zag ik de worsteling in de zorgsector. Met name gehandicapten-instellingen hebben decentrale locaties met veel contante gelden, eigen bankrekeningen en diverse bankpassen. Contant geld is echter arbeidsintensief, fraudegevoelig, moeilijk controleerbaar en risicovol. Hiervan loopt de thermometer op en moest er een oplossing komen.

Het is mogelijk om in plaats van contant geld te kiezen voor bankpassen, maar die moeten op naam gesteld worden wat bij personele mutaties veel regelwerk met zich meebrengt. Daarnaast vraagt het voor zorgmedewerkers discipline van een boekhouder om de administratie van de kaartuitgaven up to date te houden. Bij zorginstellingen zie je verschillende, meestal zelfgebouwde, oplossingen om dit logistieke proces controleerbaar te maken.
Door mijn opgebouwde ervaring kan ik deze processen optimaliseren door bijvoorbeeld het gebruik van Prepaid cards in combinatie met digitale kasboeken. Een mooie cashless oplossing, die kennis en tijd vraagt om het succesvol te laten functioneren. Denk hierbij aan het doorlopen van een zorgvuldig selectieproces en volledige implementatie op de werkvloer. In dit traject wil ik graag met mijn kennis onafhankelijk van dienst zijn en er aan bijdragen om deze processen optimaal te laten verlopen.
Het doel is contante gelden in uw organisatie te minimaliseren en administratieve taken voor uw zorgpersoneel tot een minimum te beperken. Dit levert efficiency en besparingen op.