Er wordt veel gewerkt vanuit standaard oplossingen en te weinig vanuit een onderzoek wat we daadwerkelijk nodig hebben. We maken daar te weinig tijd voor.

Zo worden er producten aangeboden, waarbij gekeken wordt hoe deze in de bestaande klantenkringen aan de man kunnen worden gebracht en worden ingepast in de huidige processen. Het mooie van deze tijd is echter dat het bouwen en maken van nieuwe IT oplossingen steeds minder tijd en energie kost. Start-ups maken hier dankbaar gebruik van en zo zijn er IT bedrijven die in korte tijd met mooie oplossingen komen of deze in korte tijd op maat kunnen realiseren.
Daarom is het raadzaam om voor oplossingen eerst vanuit de werkvloer te kijken wat er daadwerkelijk nodig is. De mensen uit de praktijk kunnen dat het beste weergeven en hebben vaak ook al idee├źn en de wensen hoe zij de ideaaloplossing voor ogen zien. Deze inventarisatie met het personeel uitvoeren in brainstormsessies, samenvatten en bespreken met het management.

Als we met elkaar de beste oplossing voor ogen hebben, dan gaan we hiermee op pad en zoeken naar partijen die dat kunnen leveren of dat kunnen gaan realiseren.